ExaGear - Windows Emulator 3.0.1

ExaGear - Windows Emulator 3.0.1

Loading...

Size : 258M Mb

Version: 3.0.1

Req: 4.1 and up

Latest update: 18.09.2021


Catatan: Pindahkan data yang diunduh ke folder Android/obb/com.eltechs.ed

Deskripsi ExaGear - Windows Emulator


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ ExaGear is a virtual machine that allows you to run Windows PC applications on ARM Android devices and AR... Lihat lebih banyak
ExaGear - Windows Emulator ExaGear - Windows Emulator ExaGear - Windows Emulator

VERSSI LAIN ExaGear - Windows Emulator