Resident Evil 2 Remake 1.0

Resident Evil 2 Remake 1.0

Size : 412M Mb

Version: 1.0

Req: 5.0 and up

Latest update: 16.08.2019


Catatan: Pindahkan data yang diunduh ke folder Android/obb/com.trocoyt.re2remake

Deskripsi Resident Evil 2 Remake


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/The horror franchise zombie killing gaming series Resident Evil has been everyone’s favorite since ages. w... Lihat lebih banyak
Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake