ROME: Total War - Barbarian Invasion 1.12RC8

ROME: Total War - Barbarian Invasion 1.12RC8

Loading...

Size : 37M Mb

Version: 1.12RC8

Req: 8.0 and up

Latest update: 27.07.2022


Catatan: Pindahkan data yang diunduh ke folder Android/obb/com.feralinteractive.rometwbi

Deskripsi ROME: Total War - Barbarian Invasion


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/Menaced by Barbarian hordes, the Roman Empire faces a day of reckoning. As one of 18 factions, take up arms to d... Lihat lebih banyak
ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion ROME: Total War - Barbarian Invasion