Shadow Blade Zero 1.5.1

Shadow Blade Zero 1.5.1

Loading...

Size : 24M Mb

Version: 1.5.1

Req: 2.3.3 and up

Latest update: 02.12.2019


Catatan: Pindahkan data yang diunduh ke folder Android/obb/com.deadmage.shadowblade

Deskripsi Shadow Blade Zero


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/First 7 levels are free!NEW CONTENT has been added for a total of 60 action-packed levels!Enhanced for MOGA!Kuro... Lihat lebih banyak
Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero Shadow Blade Zero