Stardew Valley 1.03

Stardew Valley 1.03

Size : 207M Mb

Version: 1.03

Req: 4.4 and up

Latest update: 14.03.2019


Catatan: Pindahkan data yang diunduh ke folder Android/obb/com.chucklefish.stardewvalley

Deskripsi Stardew Valley


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ConcernedApe's smash hit indie farming RPG comes to Mobile!Move to the countryside, and cultivate a new life in... Lihat lebih banyak
Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley

VERSSI LAIN Stardew Valley